College Bescherming Persoonsgegevens (cbp)

Met de in werking getreden wet- en regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens wordt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) niet langer bij de burger gelegd.
De wet- en regelgeving schrijft nauwkeurig voor aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om persoonsgegevens te mogen verwerken. Het College is een onafhankelijk controle- en uitvoeringsorgaan van deze wet.
De visuele identiteit is gebaseerd op de ponskaart, een vroege abstractie van een identiteit gecombineerd met het pixelen van portretten.


ClientCollege Bescherming PersoonsgegevensServicesArt Direction, Corporate Identity

Vragen of opmerkingen?

Contact

Neem dan gerust contact met ons op.

Privacy Preference Center