Studio Dutches is een bureau voor Grafische vormgeving en Art Direction. De focus van het werk ligt vooral op de samenleving. De demografische samenstelling van de bevolking is veranderd en het aantal Nederlanders met een migratie achtergrond groeit. Visuele communicatie is hierbij een belangrijk gereedschap om iedereen te bereiken.

Studio Dutches bestaat uit twee ervaren grafische vormgevers, met een verleden in Curacao en opdrachtgevers in Suriname.De jaren die de ontwerpers van Studio Dutches midden in de samenlevingen van Suriname, Curacao en de BES eilanden doorgebracht hebben een unieke (vorm)taal opgeleverd die werelden met elkaar kan verbinden.

Studio Dutches werkt op het gebied van arbeidscommunicatie samen met Hall of Flame, | Employer Branding en Communicatie.

HALL OF FLAME

Bovenstaande heeft natuurlijk alles te maken met het imago van het bedrijf of instelling/organisatie. Dit is voor een belangrijk gedeelte te sturen door de Corporate Identity maar deze vertelt lang niet altijd wat voor een potentiële werknemer belangrijk is.

Stap 1 is dan ook om hier binnen de identiteit aandacht aan te besteden. Kandidaten hebben baat bij heldere werkgeversmerken. Juist de cultuur van een bedrijf is hierbij belangrijk.

Nadat de werkgever in beeld is en de specifieke doelgroep weet wat voor werkgever het is kan deze gaan denken over wat het kan zijn om daar te gaan werken.

Er moet een ‘desire’ ontstaan om bij jou te komen werken.

Daarna is het tijd om te gaan werven. Durf te denken vanuit de potentiële werknemer. Speel in op de emotie van de doelgroep.

Stapsgewijs een campagne opzetten:

Onderzoek

Welk verhaal gaan we vertellen? Welk gevoel moet de campagne geven. Wat beweegt de doelgroep waarop we ons richten?

Strategie

Welke media kanalen gaan we inzetten? Welke periode? Ontwerp van het concept en welke content is daarvoor noodzakelijk.

Creatie

We maken een start met het ontwikkelen van de content, de projectplanning en het in inplannen van de wervingscampagne.

Communiceer merkgericht, dan weer vacaturegericht, afgewisseld met een actiegerichte of campagnegerichte periode. Wissel ook communicatie en branding met elkaar af.