CAMPAGNE

Het voeren van een campagne vraagt om heldere doelstellingen, inzicht in de doelgroep, een gefundeerde strategie en een sterk creatief concept.

Arbeidsmarktcommunicatie in de zorg

  • Zorg voor een duidelijke identiteit van je zorgorganisatie.

  • Creëer bewustzijn rondom je werkgeversmerk.

  • Er moet een verlangen ontstaan om bij jou te komen werken.

Elke zorginstelling kan natuurlijk individueel personeel acquireren. Maar het betreft hier een landelijk probleem. Het imago van het werken in de zorg is …zorgelijk: onvoldoende werksfeer, onvoldoende professionele trots, niet zelfstandig kunnen werken, onvoldoende flexibiliteit en continuïteit , onvoldoende professionele ontwikkeling, begeleiding en beloning.

Maar men leeft niet alleen om te werken. Wonen kan ook doorslaggevend zijn. 

Als voorbeeld ontwikkelde Studio Dutches het volgende concept, vooral gebaseerd op locatie: de prachtige IJsselVallei. Wie wil hier nu niet werken en wonen.